Kursplan

Introduktion till Selenium med Python

  • Python vs Java för att skriva testskript

Installation och installation

Välja en Python IDE eller Editor

Översikt över Selenium Arkitektur

  • Selenium IDE
  • Selenium WebDriver
  • Selenium Rutnät

Python Skripting Essentials för Test Automation

Arbeta med Selenium Webdriver

Anatomin i en webbapplikation

Lokalisera sidor Element genom sidobjekt

Skapa ett enhetstest

Accesspå en Database

Utveckla ett testramverk

Kör Test Suites mot flera webbläsare

Arbeta med Selenium Grid

Felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

  • Grundläggande Python programmeringserfarenhet.
  • Grundläggande kunskap om testautomation.

Publik

  • Testare och utvecklare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier