Kursplan

Performance Testing Grunderna

 • Stresstestning
 • Belastningstestning
 • Blötläggningstestning
 • Kör flera trådar
 • Ställa in rump-up period
 • Trådar och användare

Distribuerad testning

 • Konfigurera servrar
 • Samla resultat

Skicka in formulär

 • Extrahera formulär-ID eller kontrollsummor
 • Inspelning av formulär med en JMeter proxyserver

Hantera sessioner

 • Sessionsansvariga
 • Session per tråd

Lastfördelning

 • Gaussisk slumpmässig timer

Andra resurser och laddningstid

 • Bilder
 • JMeter och HTTP-huvuden

Analysera och tolka belastningstestresultat

 • Statistics tillgänglig från JMeter
 • Urval, medelvärde, median, avvikelse, genomströmning
 • Svarstidsdiagram
 • Tolkning av statistiska resultat
 • Att hitta flaskhalsarna

Krav

Deltagaren bör veta hur man skapar eller spelar in en testplan i JMeter.

 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kategorier