Kursplan

Introduktion till automatiserad testning

 • Testa koncept
 • Möjligheter och begränsningar för Selenium

Sökare

 • Förstå lokaliseringsanordningar
 • ID, CSS, XPath och namnlokaliseringstyper

Avancerade lokaliserare

 • Skapa dynamiska lokaliserare
 • Bygger en väg
 • Relationer mellan element på en väg
 • Lokalisera element med hjälp av text
 • Bästa metoder

Selenium WebDriver

 • Java grunderna
 • Förbereder Maven projekt i Java IDE
 • WebDriver API
 • Felsökning
 • Felsökning

TestNG

 • Påståenden
 • Anteckningar
 • Test svit
 • Parametrar
 • Testning i flera webbläsare
 • Rapportering

Avancerad Selenium WebDriver

 • Dynamiskt innehåll
 • Popup-fönster
 • Skärmdumpar
 • Design mönster

Krav

Förståelse av HTML, XML

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier