Kursplan

Introduktion till automatiserad testning

 • Testa koncept
 • Möjligheter och begränsningar för Selenium

Sökare

 • Förstå lokaliseringsanordningar
 • ID, CSS, XPath och namnlokaliseringstyper

Avancerade lokaliserare

 • Dynamiska lokaliserare
 • Bygger en väg
 • Lokalisera element med önskad text
 • Bästa metoder

Selenium WebDriver

 • Java IDE
 • WebDriver API

TestNG

 • Påståenden
 • Anteckningar
 • Test svit
 • Parametrar
 • Testning i flera webbläsare

Avancerad Selenium WebDriver

 • Dynamiskt innehåll

Krav

För maximal nytta:

 • Viss erfarenhet av mjukvaruutveckling (rekommenderas)
 • Allmän förståelse för webbaserade applikationer (önskvärt)
 • Kunskap om Java programmering (nyttigt)
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (10)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier