Kursplan

Introduktion

 • Computer Vision
 • Machine Vision
 • Pattern Matching mot Pattern Recognition

Inriktning

 • Funktioner hos målobjektet
 • Referenspunkter på objektet
 • Bestämmande position
 • Bestämma orientering

Mätning

 • Ställa in toleransnivåer
 • Mätning av längder, diametrar, vinklar och andra dimensioner
 • Avvisa en komponent

Inspektion

 • Upptäcker brister
 • Justering av systemet

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Kännedom om tillverkning.
 • Erfarenhet eller intresse för programmering, i synnerhet C++.

Publik

 • Ingenjörer och utvecklare som vill utveckla applikationer för maskinseende
 • Tillverkningsingenjörer, tekniker och chefer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier