Kursplan

 • Naiv Bayes
 • Multinomiska modeller
 • Bayesiansk kategorisk dataanalys
 • Diskriminerande analys
 • Linjär regression
 • Logistisk tillbakagång
 • GLM
 • EM Algoritm
 • Blandade modeller
 • Additiv modeller
 • Klassificering
 • KNN
 • Bayesianska grafiska modeller
 • Faktoranalys (FA)
 • Principal Component Analysis (PCA)
 • Oberoende komponentanalys (ICA)
 • Stöd Vector Machines (SVM) för regression och klassificering
 • Boostning
 • Ensemble modeller
 • Neurala nätverk
 • Dolda Markov-modeller (HMM)
 • Rymdstatsmodeller
 • Klustring
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Relaterade Kategorier