Kursplan

Införandet

  • Tydyverse jämfört med traditionell R-plottning

Ställa in din arbetsmiljö

Förbereda datauppsättningen

Importera och filtrera data

Hantering av data

Visualisering av data (grafer, spridningsdiagram)

Gruppera och sammanfatta data

Visualisering av data (linjediagram, stapeldiagram, histogram, lådagram)

Arbeta med icke-standardiserade data

Avslutande kommentarer

Krav

  • Ingen erfarenhet av programmering krävs
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier