Kursplan

Listan nedan ger en uppfattning om de ämnen som kommer att tas upp i workshopen.

Antalet ämnen som kommer att behandlas beror på workshoppens längd (dvs. en, två eller tre dagar). Under en en eller två dagars workshop kanske det inte är möjligt att täcka alla ämnen, och därför kommer workshopen att skräddarsys för att passa elevernas specifika behov.

 • En första R-session
 • Syntax för att analysera endimensionella datamatriser
 • Syntax för att analysera tvådimensionella datamatriser
 • Läsa och skriva datafiler
 • Delinställningsdata, sortering, rangordning och beställning av data
 • Slår samman arrayer
 • Ställ in medlemskap
 • De viktigaste statistiska funktionerna i R
 • Normalfördelningen (korrelation, sannolikheter, tester för normalitet och konfidensintervall)
 • Vanlig minsta kvadraters regression
 • T-test, Variansanalys och Multivariabel Variansanalys
 • Chi-kvadrattest för kategoriska variabler
 • Skrivfunktioner i R
 • Skriva programvara (skript) i R
 • Kontrollstrukturer (t.ex. loopar)
 • Grafiska metoder (inklusive punktdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, histogram, boxplots och punktdiagram)
 • Grafiska användargränssnitt för R

Krav

Grundläggande Statistics

  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier