Kursplan

 • Komma igång med SPSS
 • Hämta, redigera och spara statistisk utdata
 • Manipulera data
 • Beskrivande Statistics förfaranden
 • Utvärdera antaganden om poängfördelning
 • t Tester
 • Univariata gruppskillnader: Anova och Ancova
 • Multivariata gruppskillnader: Manova
 • Icke-parametriska procedurer för analys av frekvensdata
 • Korrelationer
 • Regression med kvantitativa variabler
 • Regression med kategoriska variabler
 • Huvudkomponentanalys och faktoranalys
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier