Kursplan

Källor till metoder

 • Artificiell intelligens
 • Maskininlärning
 • Statistics
 • Datakällor

Förbehandling av data

 • Dataimport/export
 • Datautforskning och visualisering
 • Dimensionalitetsminskning
 • Att hantera saknade värden
 • R-paket

Data mining huvuduppgifter

 • Automatisk eller halvautomatisk analys av stora mängder data
 • Extrahera tidigare okända intressanta mönster
  • grupper av dataposter (klusteranalys)
  • ovanliga uppgifter (avvikelsedetektering)
  • beroenden (association rule mining)

Data mining

 • Anomalidetektering (Outlier/ändring/avvikelsedetektering)
 • Associationsregelinlärning (beroendemodellering)
 • Klustring
 • Klassificering
 • Regression
 • Sammanfattning
 • Frekvent mönsterbrytning
 • Text Mining
 • Beslutsträd
 • Regression
 • Neural Networks
 • Sekvensgruvdrift
 • Frekvent mönsterbrytning

Datamuddring, datafiske, datasnokning

Krav

God R-kunskap.

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier