Kursplan

Komma igång med KNIME

 • KNIME Översikt över Analytics-plattformen
 • Installation
 • GUI-baserat Programming
  • Arbetsflöden
  • Knutpunkter
  • Importera arbetsflöden

Data Access

 • Läser Från En Textfil
 • Database Access
 • Externa REST-tjänster
 • Artificiell datagenerering

Visualisering

 • Data Visualization
 • JavaSkriptbaserad visualisering
 • Datavyer
 • Markering
 • Grafik genom R
 • ETL och datamanipulation

Datafiltrering

 • Dataaggregationer
 • Sammanfoga och gå med
 • Datatransformationer
 • Städning i arbetsflöde
 • Datetime-manipulation
 • In-Database Bearbetning

Data Mining

 • Processöversikt
 • Utbildning och tillämpning av ett beslutsträd
 • Göra poäng En modell
 • PMML
 • K-Means Clustering
 • Rekommendation Motorer
 • Andra modeller tillgängliga

Rapportering

 • Översikt
 • BIRT-integration
 • KNIME Webbportal

Slutsats

Krav

En grundläggande förmåga att skapa mening ur data.

  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Data Science with KNIME Analytics Platform

  21 timmar

Relaterade Kategorier