Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Pentaho

Översikt över Pentaho Funktioner och arkitektur

Förstå Pentahos In-Memory Caching

Navigera i användargränssnittet

Ansluter till en datakälla

Konfigurera Pentaho Enterprise Repository

Transformera data

Visa transformationsresultaten

Lösning av transformationsfel

Bearbetar en dataström

Återanvända transformationer

Schemaläggning av transformationer

Säkra Pentaho

Integrering med tredjepartsapplikationer (Hadoop, NoSQL etc.)

Analys och rapportering

Pentaho Designmönster och bästa praxis

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Förståelse för relationsdatabaser
  • En förståelse för datalagring
  • En förståelse för ETL-koncept (Extract, Transform, Load).
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier