Kursplan

Introduktion till Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)

Översikt över CE-funktioner och arkitektur

  • Pentaho Community-utgåva jämfört med Enterprise-utgåva
  • Pentaho CE-verktyg

Installera och konfigurera Pentaho CE

Använda användarkonsolen Pentaho CE Business Analytics

Skapa rapporter med Pentaho CE Business Analytics Report Designer

Utför Data Integration i Pentaho CE

Arbeta med Databases i Pentaho CE

  • Relationella Databases
  • NoSQL Källor
  • Analytiska Databases

Arbeta med analysvyn i Pentaho CE

  • Predictive Analytics

Arbeta med Big Data i Pentaho CE

  • Grafisk formgivare för Big Data

Maximera gemenskapens onlineforum för Pentaho CE

Distribuera eller bädda in ditt Pentaho CE-projekt

  • Licensiering

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programming erfarenhet
  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier