Kursplan

Introduktion till Programming Big Data med R (bpdR)

 • Ställa in din miljö för att använda pbdR
 • Omfattning och verktyg finns i pbdR
 • Paket som vanligtvis används med Big Data tillsammans med pbdR

Message Passing Interface (MPI)

 • Använder pbdR MPI 5
 • Parallell bearbetning
 • Punkt till punkt kommunikation
 • Skicka matriser
 • Summeringsmatriser
 • Kollektiv kommunikation
 • Summera matriser med Reducera
 • Scatter / Samla
 • Annan MPI-kommunikation

Distribuerade matriser

 • Skapa en distribuerad diagonal matris
 • SVD för en distribuerad matris
 • Att bygga en distribuerad matris parallellt

Statistics Tillämpningar

 • Monte Carlo integration
 • Läser datamängder
 • Läser om alla processer
 • Sändning från en process
 • Läser partitionerade data
 • Distribuerad regression
 • Distribuerad Bootstrap
  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier