Kursplan

Teknikens nuvarande tillstånd

 • Vad används
 • Vad som potentiellt kan användas

Regelbaserad AI

 • Förenkla beslut

Machine Learning

 • Klassificering
 • Klustring
 • Neural Networks
 • Typer av Neural Networks
 • Presentation av arbetsexempel och diskussion

Deep Learning

 • Grundläggande ordförråd
 • När ska Deep Learning användas, när inte
 • Uppskattning av beräkningsresurser och kostnad
 • Mycket kort teoretisk bakgrund till Deep Neural Networks

Deep Learning i praktiken (främst använder TensorFlow)

 • Förbereder data
 • Att välja förlustfunktion
 • Att välja lämplig typ på neurala nätverk
 • Noggrannhet kontra hastighet och resurser
 • Träning av neurala nätverk
 • Mätning av effektivitet och fel

Exempel på användning

 • Anomali upptäckt
 • Bildigenkänning
 • ADAS

Krav

Deltagarna måste ha erfarenhet av programmering (valfritt språk) och ingenjörsbakgrund, men behöver inte skriva någon kod under kursen.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier