Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Weka
 • Förstå datautvinningsprocessen

Komma igång

 • Installera och konfigurera Weka
 • Förstå Weka UI
 • Att sätta upp miljö och projekt
 • Utforska arbetsbänken Weka
 • Laddar och utforskar datamängden

Implementering av regressionsmodeller

 • Förstå de olika regressionsmodellerna
 • Bearbeta och spara bearbetade data
 • Utvärdera en modell med hjälp av korsvalidering
 • Serialisera och visualisera en beslutsträdsmodell

Implementering av klassificeringsmodeller

 • Förstå funktionsval och databehandling
 • Bygga och utvärdera klassificeringsmodeller
 • Bygga och visualisera en beslutsträdsmodell
 • Kodning av textdata i numerisk form
 • Utför klassificering på textdata

Implementering av klustringsmodeller

 • Förstå K-betyder klustring
 • Normalisera och visualisera data
 • Utför K-means klustring
 • Utför hierarkisk klustring
 • Utför EM-klustring

Utplacera en Weka modell

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande kunskap om datautvinningsprocess och tekniker

Publik

 • Dataanalytiker
 • Dataforskare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier