Kursplan

Introduktion till Unit Testing med PyTest

Unit Testing med UnitTest vs Unit Testing med PyTest

Skriva läsbara och underhållbara tester

Använda hånar, förfalskningar och stubbar

Använda Hooks, Assert Rewriting och Plug-ins

Effektivisera dina tester med fixturer och parametriserad testning

Erhålla den önskade testtäckningen

Genererar testbar Documentation med Doctest

Integrering av Python enhetstester i en miljö med kontinuerlig integration (CI).

Skala dina Python enhetstester

Använd Python för att testa icke-Python applikationer

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för automationstestning

Publik

  • Programvara testare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier