Kursplan

Testning av grunder

 • Artefakter och terminologi
 • Grundläggande testprocess 

Principer för testning

 • Testkvadranter och testtyper
 • Collaboration & Kvalitetssäkring
 • Automatisering av tester

Tester som vägleder utvecklingen

 • Testning av enheter
 • Funktionstestning och acceptanskriterier
 • Testdrivna metoder

Tester som kritiserar produkten

 • Utforskande testning 
 • Icke-funktionell testning
 • Tekniker för testdesign
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier