Project Management kurser och utbildning

Project Management kurser och utbildning

Lokala instruktörledda projektledningsprogram (PM) visar genom handson praktiken hur man implementerar effektiv förvaltning för att uppnå specifika mål i ett projekt Projektledningsträning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Project Management underkategorier

Kursplaner från Project Management

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
21 hours
Overview
Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 hours
Overview
JIRA är en Java-baserad webbapplikation som tillhandahåller projekt och utfärdar spårning för att förbättra smidigheten i mjukvaruutveckling Den här instruktörsledda träningen introducerar JIRA: s avancerade funktioner, bland annat skapande och hantering av olika typer av JIRA-projekt, användning av JIRA för smidiga projekt, konfigurering av smidiga styrelser, hantering av inbyggda och anpassade fält, skapande och hantering av skärmar och filter, utförande av grundläggande och avancerade problem söker, tillämpar skärmscheman, hanterar och uppdaterar arbetsflöden, konfigurerar och tillämpar arbetsflödesprogram, analyserar och genererar rapporter Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Hantera problem effektivt Skapa och kör Scrum och Kanban-projekt Hantera inbyggda och anpassade fält Förstå och hantera affärsprocesser, arbetsflöden och arbetsflödesprogram Utför grundläggande och avancerade sökningar och analyser Generera och granska rapporter Publik Produktansvariga Programutvecklare Testingenjörer Affärsanalytiker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
7 hours
Overview
JIRA är en Java-baserad webb applikation som ger projekt-och ärende spårning för att förbättra flexibiliteten i mjuk varu utveckling.

detta instruktörsledd, levande utbildning introducerar JIRA & #39; s förhållnings sätt till program planering, spårning och släppa eftersom det går deltagarna genom att skapa och förvalta ett JIRA projekt.

genom slutet av denna utbildning deltagare kunna till:

- förstå begrepp och funktionalitet bakom JIRA & #39; s användar gränssnitt och arbets flöden.
- Lägg till, ändra, klona, länka och prioritera problem.
- Progress problem genom hela arbets flödet.
- utför sökningar.
- hantera och anpassa skärmar och filter.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
7 hours
Overview
JIRA Software är ett kraftfullt verktyg för projektledning och folk tenderar att fokusera mer på verktyget än själva metoden Denna instruktörsledda träning introducerar deltagarna i Jira och Confluence, och arbetar tillsammans för att tjäna det enda syftet att hjälpa laget att framgångsrikt leverera produkten / projektet Laget kommer att lära sig hur man korrekt använder dessa verktyg för att vara effektivare hantering av användarkrav, testning, kommunikation, centraliserad på ett ställe Kommer att studeras JIRA-projekt, Confluence-utrymmen, arbetsflöden, styrelser (Kanban & Scrum), planering och beroenden, Jira / Confluence-koppling, rapportering, viktiga fält och anpassade fält, problemtyper, skärm och filtrering Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Skapa ett Scrum- eller Kanban-projekt Konfigurera Jira att hantera projektet på rätt sätt Hantera problem effektivt Bygg den nödvändiga skärmen för att hantera problemtyper Skapa arbetsflöden och styrelser och förstå deras interaktion Utför grundläggande och avancerade sökningar och analyser Generera och granska rapporter som är nödvändiga för laget och förvaltningen .
14 hours
Overview
Kanban Management Professional 1 (KMP1) är en mycket interaktiv twoday kurs ackrediterad av Lean Kanban University (LKU) Den kombinerar undervisning, gruppdiskussioner och en fullständigt nedsänkt simulering för att illustrera hur Kanban-metoden hjälper enskilda, team och organisationer att hantera och förbättra leverans av produkter och tjänster till sina kunder Kanbanmetoden ger pragmatisk, handlingbar, bevisbaserad vägledning för framgångsrik evolutionär förändring Det börjar med vad du gör nu och förföljer evolutionära förändringar, samtidigt som du respekterar nuvarande roller, ansvarsområden och jobbtitlar och uppmuntrar ledarskap på alla nivåer Detta gör det möjligt för organisationer att gradvis utveckla affärsprocesser, definiera och använda relevanta mätvärden för att mäta framsteg och avsevärt minska riskerna för komplexa förändringsprogram Du kommer att lämna kursen med kunskap om Kanbanprinciperna och allmänna praxis och färdigheter som gör att du kan tillämpa Kanban med förtroende för din organisation Vad lär du dig? Identifiera interna och externa källor till missnöje Analysera efterfrågan mot förmåga Modellera kunskapsupptäcktsprocessen Design kanban-system och deras visualiseringar Identifiera och prioritera förbättringar Välj kadanser för aktiviteter Identifiera serviceklasser Vad ska jag få? Två dagar högkvalitativ träning med Michael Chik som har 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling Under kursen kommer förfriskningar och lunch att ges Du kommer också att få: Kursmaterial (tryck och elektronik) Elektronisk kopia av boken "Kanban Successful Evolutionary Change for Your Technology Business" av David J Anderson Medlemskap i LeanKanban University (LKU) LeanKanban University (LKU) intyg om självklarhet Vem är den här kursen för? Den som är inblandad i produktutveckling eller kunskapsarbete Detta inkluderar men är inte begränsat till följande: Program- och leveranschefer Produkt- och projektledare Produktutvecklare, programutvecklare och testare Människor som arbetar i verksamhet eller stöd Affärsanalytiker Highlevel management Någon som är intresserad av att implementera Agile i deras organisation .
14 hours
Overview
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles behind Agile and Kanban
- Use Jira to create and manage a Kanban project
- Customize Jira to fit the needs of their organization
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports

Audience

- Product managers
- Software developers
- Test engineers
- Business analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller på distans) riktar sig till projektledare som vill arbeta med MS Project och MS Project Server.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- installera och konfigurera MS Project och MS Project Server.
- förstå hur man delar och hanterar resurser mellan projekt.
- identifiera projekt risker, problem och lösningar i real tid.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
14 hours
Overview
OrangeScrum är ett open source, webbaserat projektledning och samarbetsverktyg för att hantera projekt, team och uppgifter på ett ställe Den innehåller buggspårning, e-postintegration och problemhantering, bland andra funktioner I den här instruktionsledaren kommer deltagare i live-träning att lära sig hur man implementerar Agile och Scrum-metoder genom att använda OrangeScrum Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Konfigurera och konfigurera OrangeScrum på egna lokaler (valfritt) Identifiera och implementera Key Scrums principer och praxis, inklusive produktbacklog, sprintburndown-diagram, uppgiftskort och mer Använd OrangeScrum för att organisera uppgifter, kommunicera effektivt med ett lag och hålla projektdokument under kontroll Publik IT-proffs Projektledare Lagledare utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning anteckningar Om du är intresserad av att installera och administrera en instans på OrangeScrum, kontakta oss för att ordna .
7 hours
Overview
Genom denna 1-dagshändelse kommer deltagarna att lära sig de grundläggande principerna och processen för projektledning Detta kommer att omfatta den väsentliga terminologin, viktiga projektfaser och bästa metoder Projektinitiering, planering, genomförande och utvärdering (stängning) kommer att behandlas tillsammans med gruppdiskussion och övningar för att integrera förståelse .
7 hours
Overview
Genom denna 1-dagars workshop kommer deltagarna att lära sig att hantera projekt mer effektivt, så att projekten levereras i tid och inom budget enligt deras räckviddsdeklaration Deltagarna kommer att identifiera sina styrkor och svagheter som projektledare; få färdigheter i att initiera, planera, genomföra, kontrollera och utvärdera sina projekt .
7 hours
Overview
Kursen riktar sig till projektledare och intresserade av riskhantering inom projekt .
14 hours
Overview
Kursen är en del av Data Scientist skill sets (Domain: Advisory & Leadership) .
7 hours
Overview
Lär dig om projektplanering och relaterade aktiviteter för att säkerställa en framgångsrik hantering av dina projekt .
14 hours
Overview
Denna twoday-kurs beskriver LeanAgiles principer och praxis inom Scale Agile Framework® (SAFe®) Du lär dig att utföra och släppa värde genom Agile Release Trains, hur man bygger en Agile Portfolio och hur man leder en LeanAgile-omvandling i företagsskala Du kommer att förstå LeanAgile-tankegången och hur man tillämpar SAFe: s principer och praxis för att stödja Agile-team, program, programportföljhantering och att samordna stora värdeflöden Att delta i klassen förbereder dig för att ta provet och bli en certifierad SAFe® Agilist (SA) Associerad certifiering: SAFe Agilist (SA) .
14 hours
Overview
Denna twoday kurs förbereder nuvarande Scrum Masters för deras ledarroll i att underlätta Agile team, program och företags framgång i en SAFe® implementering Kursen behandlar underlättande av crossteam-interaktioner till stöd för programkörning och obeveklig förbättring Det förbättrar Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbar teknik och DevOps-metoder tillämpningen av Kanban för att underlätta flödet av värde; och stödja interaktioner med arkitekter, produkthantering och andra viktiga intressenter i de större program- och företagskontexten Kursen erbjuder handlingsbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforskar praktiska sätt att ta itu med Agile och Scrum antipatterns i företaget Att delta i klassen förbereder dig för att ta provet och bli en certifierad SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 hours
Overview
Denna twoday kurs lär ut lag som ingår i en Agile Release Train (ART) hur man arbetar i en agil miljö med Scrum, Kanban och XP Lagen kommer att lära sig hur man blir agila lag, bygga sin eftersläp och planera och genomföra iterationer Agila team lär sig om sin ART och deras roll i det, planerar, utför och förbättrar med andra lag Denna klass förbereder lag för att driva en programökning (PI), inklusive alla möten på team- och programnivå med ett särskilt fokus på den kommande planeringsplanen Att delta i klassen förbereder deltagarna att ta provet och bli certifierad SAFe® Practitioner (SP) .
14 hours
Overview
Scrum Practitioner utbildning syftar till att införa agila begrepp och tekniker i ett klassrum situation med hjälp av en kombination av samtal, övningar och roliga aktiviteter som omfattar principen om lärande genom att göra. under kursen, Det kommer att finnas möjlighet att tillämpa teknikerna med en färdigberedd simulering, som kommer att bidra till att konsolidera lärande.
14 hours
Overview
Kursen är väldigt mycket inriktad mot en workshop-metod för att möjliggöra för delegaterna möjlighet att öva Scrum och Agile färdigheter .
7 hours
Overview
Kursen är också känd som SCRUM medvetenhetsutbildning.

Vem ska delta?

Kursen har skapats för chefer, chefer och andra beslutsfattare som vill veta hur man beräknar fördelarna med att genomföra metoden eller vill förstå vad deras team gör.

Det är också lämpligt för kunder av mjukvaruutveckling som vill ha ett aktieinnehav i utvecklingsprocessen.
14 hours
Overview
Scrum Master-rollen är en viktig del för varje Agile / Scrum-lag Kursen tränar delegationer i viktiga aspekter av Scrum-ramen och förbereder dem att sitta online Scrumorg Professional Scrum Master (PSM1) examen Publik: Någon som är eller planerar att vara en Scrum Master och för andra som arbetar i en Scrum-miljö som har behov av en djup kunskap om Scrum I slutet av kursen kommer du att kunna: Förstå uppkomsten av agila metoder Förstå och tillämpa kärnvärdena och principerna för Agile-metoder Känn skillnaden mellan den definierade processen och de empiriska processer som används i Agile Förstå Scrum roller, Artefacts, Ceremonies and practices Var helt beredd att sätta Professional Scrum Master (PSM1) examen .
7 hours
Overview
Kursen är för: Produktägare, chefer eller någon som är intresserad av Agile planerings- och uppskattningstekniker.

Kursen, Scrum Product Owner (SPO), använder en kombination av presentationer, diskussioner och praktiska övningar som förklarar och demonstrerar genom övning. Det illustrerar hur det är att ta på sig rollen som ett agilt lag. Kursen täcker alla aspekter av en produktägares engagemang i en Agile-produkts livscykel, till exempel att snabbt samla in krav, skriva användarhistorier, beräkna historikpunkter, spåra, frigöra planering, rapportera, prognoser, skalning och så vidare.
7 hours
Overview
JIRA är en Java-baserad webb applikation som ger projekt-och ärende spårning för att förbättra flexibiliteten i mjuk varu utveckling.

denna instruktörsledda, levande utbildning promenader deltagare genom utbyggnaden av en JIRA instans. Deltagare kommer lära sig avancerad användning av JIRA, JIRA installation, konfiguration, uppgradering och migrering, hur man anpassar JIRA för sina projekt, lägga till, hantera och tilldela användare, grupper och projekt roller, konfigurera och hantera instrument paneler, Definiera e-postmeddelanden och meddelanden, tillämpa JIRA-säkerhetsscheman, hantera JIRA-behörigheter, utföra JIRA-felsökning, installera och anpassa JIRA-servicedesk, skapa en kunskaps bas, hantera Service Desk-användare och hantera service förfrågningar tillsammans.

genom slutet av denna utbildning deltagare kunna till:

- har en fördjupad förståelse av JIRA administration.
- Anpassa JIRA baserat på deras egna affärs behov.
- definiera JIRA e-post och anmälningar.
- hantera och tilldela användare, grupper, projekt roller.
- hantera JIRA-behörigheter och säkerhets scheman.
- utför JIRA fel sökning.
- distribuera och anpassa JIRA Service Desk.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
14 hours
Overview
Jenkins är ett verktyg för kontinuerlig integrering med öppen källkod skrivet i Java. Det är ett serverbaserat system som körs i en servlet container som Apache Tomcat. Jenkins stöder ett antal SCM-verktyg (Software Configuration Management), bland annat CVS, subversion, git, Perforce och ClearCase. Det är mycket skript och ger stöd för Apache Ant, Apache maven, skal skript och Windows batch-kommandon.

detta instruktörsledda, levande utbildning omfattar de begrepp, verktyg och tekniker som behövs för att genomföra kontinuerlig integration av dina program varu projekt i en agil miljö. Deltagarna genomför en rad praktiska övningar under kursens lopp för att tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer. Interaktion mellan instruktör och deltagare uppmuntras. Verkliga fall diskuteras och specifika frågor och frågor behandlas och lösas i klass.

format för kursen

- del föreläsning, del diskussion, tung praktisk praxis
14 hours
Overview
Detta är förberedelsekurs för Agile Tester Extension Exam vid ISTQB Priset på tentamen ingår ej i kursens kurs .
7 hours
Overview
ISTQB CTFL AT 70% teori + 30% övning .
14 hours
Overview
Kursen fokuserar på affärsanalytikerrollen för att lyckas med Agile-projekt Kursdeltagarna kommer att lära sig att samarbeta med Team, Product Owner, Scrum Master samt med kunden för att underlätta utvecklingsprocessen Deltagarna kommer att gå igenom ett mockprojekt som övar gemensamma stationer .
35 hours
Overview
ISQI Certified Agile Tester är en internationellt erkänd programvara testkvalificering, speciellt utformad för testare som arbetar i Agile-miljöer Kursen ger den fullständiga ackrediterade iSQI kursplanen och ger de nödvändiga bedömningarna för att få certifieringen Denna bedömning består av tre delar: en bedömning av delegaternas mjuka färdigheter som observerats genom kursens varaktighet en praktisk tentamen som ger delegaten möjlighet att visa sin praktiska provningsförmåga och en öppen skriftlig tentamen, som testar sin kunskap om de ämnen som omfattas av kursen Kursmål Förstå principerna bakom det agila tillvägagångssättet för mjukvaruutveckling Differentiera mellan testrollen i smidiga projekt jämfört med testers roll i icke-gängliga projekt Bidra positivt till som en smidig gruppmedlem som fokuserar på testning Uppskatta de utmaningar och svårigheter som är förknippade med de nontesting-aktiviteter som utförs i ett smidigt lag Demonstrera en rad mjuka färdigheter som krävs av smidiga lagmedlemmar .
14 hours
Overview
ISQI Agile Essentials-kursen är en internationellt erkänd kvalifikation, inriktad mot alla som är involverade i agile Projekt och vill bli bekanta med att arbeta i en smidig miljö. Detta inkluderar Projektledare, Kvalitetsledare, Software Development Managers, Affärsanalytiker, Utvecklare, Testers, IT Directors och Management Consultants. Kursen består av åtta sektioner och tar deltagare genom livscykeln i ett smidigt projekt från släppplaneringen och skrivar användarhistorier till iterationsgranskningen (showcase) och retrospektiv. Den första dagen fokuserar på nyckelprinciperna (55% av dagen på teori, 45% övningar), den andra domineras av praktisk tillämpning (40% teori, 60% övningar).

Kursmål

- Värdera principerna bakom agile manifestet och dess inställning till mjukvaruutveckling
- Uppskatta rollerna inom ett smidigt lag
- Förstå hur man bidrar som en smidig gruppmedlem till kvantifierbara krav
- Använda hela kvalitetsmetoder för att säkerställa att acceptkriterierna är uppfyllda
- Uppskatta betydelsen av effektiva reflektionsrecensioner och hur man bidrar till kontinuerlig förbättring genom retrospektiva effekter
14 hours
Overview
Målgrupp:

IT-chef, projektledare, teknisk teamledare, analytiker, programvaruutvecklare, testare

Lärandemål:

Syftet med denna utbildning är att förvärva kunskaper och praktik i workshops aspekterna av Kanban och Agile stiftelser.
Helg Project Management kurser, Evening Project Management utbildning, Project Management boot camp, Project Management instructor-led, Helg Project Management kurs, KvällProject Management kurser, Project Management coaching, Project Management instruktör, Project Management tränare , Project Management träningskurser, Project Management klasser, Project Management on-site, Project Management privata kurser, Project Management one on one training

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!