Kursplan

Introduktion

  • Agile vs Kanban vs Scrum

Jira Installation och installation

Översikt över Jira Funktioner och design

Kanban-vägen

  • Process, lagarbete, kundengagemang, slöseri, simulering

Skapa ett Kanban-projekt

Översikt över Kanban-styrelsen

Konfigurera ett arbetsflöde

  • Eftersläpning, utvald för utveckling, pågår, klar

Lägga till uppgifter, buggar och användarberättelser till eftersläpningen

Flytta arbete genom utveckling, pågående och klar

Håller teammöten

Begränsa pågående arbete med kolumnbegränsningar

Övervaka lagets framsteg med kontrolldiagrammet

Visualisera teamframsteg med det kumulativa flödesdiagrammet

Genomförande Search och Analys

Anpassa Jira

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för projektledningskoncept (arbetsflöden, etc.)
  • Erfarenhet av att arbeta i teamprojekt
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier