Kursplan

Lean

 • LEAN-tänkande
 • Fem principer för LEAN
 • Använder Lean i FoU
 • System Thinking (från Deming)
 • Plandriven kontra värdedriven
 • Team Power
 • Innovationskurva

Agile

Varför Agile?

 • Jämförelse av iterativa metoder
 • Varför det går fel
 • Tillvägagångssättet Agile
 • Vad är Scrum?
 • Grisar och höns

Produktägare

 • Kundrepresentanten
 • Prioritera produktkrav
 • Att skriva effektiva berättelser
 • Acceptanskriterier
 • Förhandla sprintinnehåll
 • Gruppövning för att ta fram kundkrav och skriva berättelser utifrån kraven

Sprinten

 • Sprint eftersläpning
 • Sprintplanering: vad man ska göra
 • Sprint planerar hur man gör
 • Vad händer under en sprint
 • Bränn ner diagram
 • Gruppövning för att planera en sprint

Scrum Mästare

 • Grooming möte
 • Implementerar Scrum
 • Att säkerställa korrekt praxis
 • Upprätthålla dokumentation
 • Standup-möten
 • När ska man para ihop programmet
 • Gruppövning för att genomföra Scrum

Avslutar en sprint

 • Scrum granskningsmöte
 • Scrum retrospektivt möte
 • Släpp en iteration
 • Gruppövningar genomgången en sprint

Kanban

Kommando och kontroll kontra Agile

 • Fabriksmodell
 • Kanonens funktion
 • Missilens funktion
 • Pillars of Kanban
 • Hela bilden

Bearbeta

 • Koncept bakom Kanban
 • Kanban regler
 • Metrik
 • Flödesdiagram
 • + teknisk praxis

Lagarbete

 • Delat ansvar
 • Självorganisering
 • Tvärvetenskaplig
 • Dra nytta av "rätt" lagarbete

Kanban styrelse

 • Hur visualiserar man processen?
 • Hur skapar man Kanban Board?
 • Vad är och hur införs WIP-gränser?
 • Vad är och hur introducerar man tjänsteklasser?

Kundengagemang

 • Det vanligaste avfallet
 • Värdeström

Avfall

 • Värdeflödesanalys
 • Avfallsanalys
 • Huvudkoncept bakom Kaizen (MUDA / MURI / MURA)
 • Flaskhalsanalys
 • Fem fokuseringssteg

Metoder och verktyg för produktupptäckt

 • Golden Cirkel
 • Effektkartläggning
 • Design Thinking
 • Kartläggning av användarberättelser

 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier