Kursplan

Introduktion

 • Förstå historien och utvecklingen av Lean Six Sigma
 • Fördelar och nyckelprinciper för Lean Six Sigma
 • översikt över DMAIC-metodik

Definiera fas

 • Definiera problemet och sätta projektmål
 • Identifiera intressenter och deras krav
 • Projektomfattning och val av lämpliga mätvärden

Mätfas

 • Förstå processkartläggning och flödesdiagram
 • Datainsamlingstekniker och urvalsmetoder
 • Introduktion till grundläggande statistiska begrepp

Analysera fas

 • Analysera data med hjälp av grafiska och statistiska verktyg
 • Identifiera grundorsaker till processproblem
 • Tekniker för brainstorming och grundorsaksanalys

Förbättra fasen

 • Generera och utvärdera potentiella lösningar
 • Implementera och pilotera processförbättringar
 • Lean principer för processoptimering

Kontrollfas

 • Utveckla kontrollplaner för att upprätthålla förbättringar
 • Övervaka och underhålla processprestanda
 • Tekniker för felsäkring och felförebyggande

Lean Principer och praxis

 • Översikt över Lean principer och dess tillämpningar
 • Värdeströmskartläggning och tekniker för avfallsminskning
 • Kaizen händelser och ständiga förbättringar

Six Sigma verktyg och tekniker

 • Avancerade verktyg för statistisk analys
 • Design av experiment (DOE) för processoptimering
 • Statistisk processkontroll (SPC) för processövervakning

Lean Six Sigma Project Management

 • Projektval och prioritering
 • Teamdynamik och roller i Lean Six Sigma-projekt
 • Förändringsledning och övervinna motstånd

Lean Six Sigma-fallstudier

 • Verkliga exempel på framgångsrika Lean Six Sigma-projekt
 • Branschspecifika fallstudier

Lean Six Sigma Deployment and Culture

 • Strategier för att implementera Lean Six Sigma i en organisation
 • Skapa en Lean Six Sigma-kultur och upprätthålla förbättringar

Lean Six Sigma-certifiering

 • Förstå olika Lean Six Sigma-certifieringsnivåer
 • Möjligheter till fortsatt lärande och professionell utveckling

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande kunskap om processledning

Publik

  Business yrkesverksamma Verksamhetschefer
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier