Kursplan

Introduktion

  Historien om Lean: Toyotas produktionssystem

Lean Tänkande

  Organisera mänskliga aktiviteter

Fördelarna med Lean

  Kassaflödesförbättring Ökad kapacitet för intäkter

Fem principer för Lean

  Värde Värdeströmmen Flöde Pull Perfection

Typer av avfall

  Sju typer av avfall Använder fel mått för att mäta avfall

Mäta prestanda

  Att observera processer Förstå nyckelaspekterna av en KPI

Förbereder företaget för Lean

  Skapa Lean processer Spåra arbete genom Kanban Övervinna motstånd mot förändring

Implementera Lean i din organisation

  Organisera teamen Kaizen och den ständiga förbättringscykeln Utveckla människor och partners Organisera arbetsytan för effektivitet 5 S+1: Sortera, Räta ut, Shine, Standardisera, Upprätthålla, Säkerhet
Minska tiden för utrustningsbyten SMED (Single-Minute Exchange of Dies)
 • Beräkna produktionstakten (Takttid)
 • Autonomi (Jidoka)
 • Felsäkring (Poka Yoke)
 • Värdeflödesanalys
 • Lean mätningar Skapa nuvarande och framtida tillståndskartor Just-in-time Inbyggd kvalitet
 • Främja Lean Att tänka över hela företaget

   Verktyg + kulturförändring Coaching Utveckla kommunikations- och feedbackkanaler Fokus på långsiktigt lärande

  Utveckla Lean ledare

   Skapa ett Lean ledningsteam Skapa ett successionssystem

  Bedöma resultaten av Lean

   The Lean Maturity Matrix Spåra prestanda Benchmarking mot andra företag Kontinuerlig övervakning och förbättring

  Kompletterande metoder

   Agile och Scrum Six Sigma

  Sammanfattning och slutsats

  Krav

  • Ett intresse av att utveckla människor, förbättra effektiviteten och eliminera slöseri inom organisationen

  Publik

  • Business chefer
  • Kvalitetssäkringsansvariga och konsulter
    14 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (9)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier