Kursplan

Dag 1

 • Introduktion till Kanban
 • Definition av Kanban-metoden
 • Kanban i praktiken: uppslukande Kanban-simulering
 • Användning av ett kanban-system: praktiska lärdomar från simuleringen

Dag 2

 • Introduktion till STATIK: Systemtänkande tillvägagångssätt för att införa Kanban
 • Identifiera inre och yttre motivation för förändring
 • Behovsanalys för olika typer av arbeten
 • Kartläggning av arbetsflödet
 • Upptäcka olika typer av tjänster
 • Välja systempåfyllning och leveransfrekvenser
 • Utforma ett kanban-system

För att förbättra din inlärningsupplevelse använder den här kursen icke-tekniska övningar, simuleringar, en fallstudie och diskussioner som organiseras i små grupper.

Krav

Ingen

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

The Kanban Method (TKP)

  7 timmar

Relaterade Kategorier