Kursplan

Grundläggande förändringsstrategier

 • Hur bestämmer vi var verksamheten är nu?
 • När det beslutet är fattat kan vi börja planera för förändring som kommer att innebära:
  • Planerar att attackera: utmanar tävlingen
  • Planerar att försvara: skydda vår nuvarande position

De 9 förändringsprinciperna i detalj

 • Övertygande skäl till förändring
 • Tydlig vision och mål
 • Kontext för förändring
 • Momentum
 • Intressenternas engagemang
 • Inriktning
 • Inbädda förändring
 • Bra sponsring
 • Känslomässiga reaktioner på förändring

Motstånd mot förändring

 • Varför motsätter sig människor förändring?
 • Vilka är de potentiella fördelarna med att motstå förändring?

Teamutveckling genom en förändringsprocess

 • Vilka är utmaningarna för team i förändringsmiljöer?
 • Vilka är de potentiella fördelarna med att motstå förändring?

Hantera konflikter

 • Vad ska vi göra när förändringen går fel?
 • Hur hanterar vi konflikter i förändringsprocessen?

Handlingsplanering

 • Skapande av en implementerbar förändringsplan för en del av verksamheten
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Kanban Management Professional 1

14 timmar

The Kanban Method (TKP)

7 timmar

Relaterade Kategorier