Kursplan

Introduktion

  • Agile Utveckling med Jira

Översikt över Jira avancerade funktioner

Ställa in Jira för olika lag

Konfigurera behörigheter för team och användare

Konfigurera delningsinstrumentpaneler för varje team

Köra ett Scrum projekt

Kör ett Kanban-projekt

Ställa in Email aviseringar för varje projekt

Hantera frågor

Hantera Business Processer och arbetsflöden

Hantera inbyggda och anpassade fält

Utför avancerade Searches med JQL (Jira Query Language)

Skapa och dela filter

Generera rapporter

Agile Bästa metoder

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för JIRA-projekt, problem och arbetsflöden

Publik

  • Produktchefer
  • Mjukvaruutvecklare
  • Testingenjörer
  • Business analytiker
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

JIRA for Administrators

7 timmar

JIRA for Beginners

7 timmar

Effective Agile Project Management with Jira & Confluence

7 timmar

Mastering Jira Forms

21 timmar

Jira Service Management

7 timmar

Agile Project Management with Kanban and Jira

14 timmar

Introduction to Domain Driven Design

14 timmar

Advisory & Leadership Skills

14 timmar

Project Risk Management

7 timmar

Project Planning 101

7 timmar

Change management

14 timmar

Effective Project Management

21 timmar

Project Management Fundamentals

7 timmar

Project Management 101: Setting Up Right to Set up Success

14 timmar

Risk Identification and Management Basics

7 timmar

Relaterade Kategorier