Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera JIRA

Översikt över JIRA funktioner och arkitektur

Skapa ett JIRA-projekt

Hantera tester

Hantera frågor

Utför Searches

  • Introduktion till JIRA Query Language (JQL)

Arbeta med rapporter

Bästa metoder

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av problemspårningssystem är meriterande men inget krav.

Publik

  • Slutanvändare som är nya på JIRA
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

JIRA for Administrators

7 timmar

JIRA for Advanced Users

7 timmar

Effective Agile Project Management with Jira & Confluence

7 timmar

Mastering Jira Forms

21 timmar

Jira Service Management

7 timmar

Agile Project Management with Kanban and Jira

14 timmar

Introduction to Domain Driven Design

14 timmar

Advisory & Leadership Skills

14 timmar

Project Risk Management

7 timmar

Project Planning 101

7 timmar

Change management

14 timmar

Effective Project Management

21 timmar

Project Management Fundamentals

7 timmar

Project Management 101: Setting Up Right to Set up Success

14 timmar

Risk Identification and Management Basics

7 timmar

Relaterade Kategorier