Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera JIRA

Översikt över JIRA funktioner och arkitektur

Anpassa och uppgradera JIRA

Skapa ett JIRA-projekt

Hantera användare, grupper och projektroller

Hantera projektbehörigheter och säkerhetsscheman

Integrering av Emails med JIRA

Utför JIRA-felsökning

Installera och anpassa JIRA Service Desk

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    En viktig förståelse för JIRA

Publik

    Systemadministratörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

JIRA for Advanced Users

7 timmar

JIRA for Beginners

7 timmar

Effective Agile Project Management with Jira & Confluence

7 timmar

Mastering Jira Forms

21 timmar

Jira Service Management

7 timmar

Agile Project Management with Kanban and Jira

14 timmar

Introduction to Domain Driven Design

14 timmar

Advisory & Leadership Skills

14 timmar

Project Risk Management

7 timmar

Project Planning 101

7 timmar

Change management

14 timmar

Effective Project Management

21 timmar

Project Management Fundamentals

7 timmar

Project Management 101: Setting Up Right to Set up Success

14 timmar

Risk Identification and Management Basics

7 timmar

Relaterade Kategorier