Kursplan

Omfattar: 25 % Demo – 75 % Hands-on

En dag

  Jira – Introduktion Confluence – Introduktion Skriva produktkrav i Confluence Skapa ett projekt i Jira Problemtyper Skapa ett Scrum-kort och ett Kanban-kort Konfigurera projektets arbetsflöde och tavla Rätta fält och skärmar per ärendetyp Hur man hanterar ett projekt effektivt i Jira Obligatorisk fields Arbetsflödesstadier Realtidsuppdateringar
Rapportering Sprint-rapport
 • Burndown diagram rapport
 • Släpp diagramrapport
 • Länkning Jira & Confluence
 • Management Rapport i Confluence
 • Krav, användarberättelser, testfall i Confluence
 • Rapportering – Nedbränningsdiagram – Aktivitet
 • Produktplanering och releaser
 • Epos och användarberättelser
 • Jira Instrumentpanel
 • Search, Advance Search & Filter
 • Visar Jira information i Confluence
 • Endast för moln: Stride / Jira länkning
 • Krav

  • En förståelse för agil metodik (Scrum och/eller Kanban)

  Publik

  • Scrum Mästare
  • Scrum Team
  • Utvecklingsteam
  • Produktägare

   

  Kursens format

  • Öva på Jira/Confluence-miljö
   7 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (1)

  Relaterade Kategorier