Kursplan

Affärsprocess

 • Affärsprocesskoncept
 • Modellering av affärsprocesser
 • Affärsmodell kontra analysmodell - Samband och element

Modellering av affärsprocesser

 • Diagram relaterade till affärsprocesser
 • Kartläggning och dokumentation av affärsprocesser

Kravanalys

 • Krav Koncept
 • Samla in och dokumentera krav
 • Samband mellan krav
 • Länka krav till analysskiktet

Modellering av lösningar

 • Typer av metoder för domänmodellering
 • Rationalisera analysdjupet
 • Analys- och projektrisker

Lösningsmodell jämfört med agila metoder

 • Agila metoder - möjligheter och hot
 • Korrelation mellan dokumentation och delar av agila metoder

Tekniker för modellvalidering

 • Informella valideringstekniker
 • Översikt över formella valideringstekniker
 • Rutiner för att kontrollera riktigheten under projektets gång

Organisera projektdokumentation

 • God praxis
 • Se till att ändringar spåras
 • Säkerhets- och versionshanteringsaspekter

Integrera analytiskt arbete i ledningsmetoder

 • Förvaltningsmetoder och analysarbete
 • Påverkansaspekter
 • Projektstyrning och analysarbete
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier