Kursplan

Introduktioner

 • Mönster och skiktade arkitekturer
 • Mönsterbeskrivning
 • Designa mönster och design
 • Att hitta och välja designmönster
 • Implementering av designmönster

Välkända mönster

Objektskapande

 • Fabrik
 • Byggare
 • Fabriksmetod
 • Prototyp
 • Singleton

Strukturella mönster

 • Adapter
 • Bro
 • Sammansatt
 • Dekoratör
 • Fasad
 • Flugvikt
 • Ombud

Beteendemönster

 • Ansvarskedja
 • Kommando
 • Tolk
 • Iterator
 • Medlare
 • Minne
 • Observatör
 • stat
 • Strategi
 • Mallmetod
 • Besökare
 • Observatör

Skapa mönster

 • Att mönstra eller inte mönstra
 • Formell mönsterbeskrivning
 • Organisera mönsterkatalogen
 • Särskilt mål och abstraherat mål
 • Publicera dina mönster till en mönstergemenskap

Krav

Goda kunskaper i UML och alla objektorienterade språk som C++, C#, Java, VB.NET, PHP 5.3 eller högre etc...

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier