Kursplan

Kort introduktion till datamodellering i allmänhet

 • Languages används för att beskriva data
 • ERD och andra pre UML notationer
 • Varför datamodellering inte är databasmodellering
 • Koncept för att lagra data (relationell, hierarkisk, objektorienterad, etc...)

UML och Datamodellering

 • Klassdiagram
 • Förening
 • Aggregation
 • Sammansättning
 • Arv (generalisering och specialisering)

Attribut

 • Attribut och attributtyper
 • Attribut och relationer
 • Datatyper
 • Restriktioner för data
 • Restriktioner för relationer

Synpunkter på datamodeller

 • Business Visa
 • Modeller View
 • Arkitektvy
 • Designers View
 • Implementers Views (bara kort förklaring)

Andra användbara UML diagram

 • Sammansatt strukturdiagram
 • Profildiagram

Undvik uppsägningar

 • Stereotypning vs arv
 • Taggar
 • Design Patterns (bara introduktion)
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier