Kursplan

Introduktion

 • Introduktioner av tränare och deltagare
 • Introduktion till modellering
 • Introduktion till SysML
 • Introduktion till MagicDraw/Cameo
 • En fallstudie Definition

Strukturell systemnedbrytning

 • Beteckning för paketdiagram
 • Nedbrytning av systemet i paket
 • Modellering av paketberoenden
 • Praktisk uppgift: Modellering av paketstruktur

Analysera användarbehov

 • Use Case Diagramnotering
 • Identifiera skådespelare
 • Identifiera Use Cases
 • Use Case Relationer
 • Praktisk uppgift: Modellering Use Cases

Definiera systemkrav

 • Från Use Cases till systemkrav
 • Kravdiagram Notation
 • Ange krav
 • Definiera kravstruktur
 • Verifiera krav med testfall
 • Krav Relationer
 • Praktisk uppgift: Modelleringskrav

Definiera strukturella block (Black Box View)

 • Block Definition Diagram Notation
 • Strukturella block
 • Egenskaper för modellering av block
 • Definiera relationer mellan block
 • Definiera System Data Dictionary
 • Praktisk uppgift: Modellera Black Box-vy av ett system

Modelleringsblockstruktur (Vit låda)

 • Internt blockdiagram
 • Visualisera blockdelar
 • Länka delar med kontakter
 • Definiera portar
 • Definiera artikelflöden och gränssnittsblock
 • Praktisk uppgift: Modellera White Box-vy av ett system

Modelleringssystembegränsningar

 • Definiera begränsningsblock
 • Bindande begränsningsegenskaper med värdeegenskaper
 • Exekvera parametrar
 • Praktisk uppgift: Modellering av parametrar

Designa tillståndsbaserat systembeteende

 • State Machine Diagram Notation
 • Identifierande stater
 • Definiera tillståndsövergångshändelser
 • Specificering av signaler
 • Ange effekter
 • Utförande av statliga maskiner
 • Praktisk uppgift: Modellera tillståndsmaskiner

Designa kontroll och dataflöden

 • Aktivitetsdiagram
 • Definierar Activities
 • Ange parametrar
 • Definiera åtgärder
 • Modellering av kontrollflöden
 • Modellera dataflöden
 • Utför Activities
 • Praktisk uppgift: Modellering Activities

Designa Communications

 • Sekvensdiagram Notation
 • Modellering av livlinor
 • Modelleringsmeddelanden
 • Nedbrytande interaktioner med hjälp av referenser
 • Tillämpa interaktionsfragment
 • Definiera tidsbegränsningar
 • Praktisk uppgift: Modellering av interaktioner

Modellering av tvärgående konstruktioner

 • Logisk och fysisk arkitektur
 • Tilldelningsförhållande
 • Tilldelningar Visningsalternativ
 • Identifiera typer av tilldelningar
 • Tilldelning Matrix
 • Praktisk uppgift: Byggnadstilldelning Matrix

Sammanfatta

 • Sammanfattande utbildning
 • Diskutera återstående frågor

Krav

Förståelse av systemteknisk process.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier