Kursplan

 

Införandet

 • Information om tentamen
 • Tabell över täckning
 • OMG Katalog över certifierade yrkesutövare
 • Att göra provet (online eller på ett testcenter)

Varför vi modellerar

 • Värdet av modellering
 • När modellerar vi?
 • När modellerar vi inte?
 • Abstraktion
 • MDA introduktion
 • Modell för domän
 • Analys av modellvärde

Klass-diagrammet

Gemensam struktur

 • Typ
 • Beroende
 • Namnområde
 • VisibilityKind (offentlig, privat, skyddad)
 • MångfaldElement
 • Tvång
 • Kommentar

Enkla klassificerare

 • Primitiv typ
 • Datatyp
 • Uppräkning
 • EnumerationLiteral
 • Gränssnitt
 • Gränssnittsförverkligande
 • Signal
 • Mottagande

Strukturerade klassificerare

 • Förening
 • Klass

Klassificering

 • Generalisering
 • Drag
 • Strukturell funktion
 • Beteendemässig funktion
 • Egenskap
 • Operation
 • Parameter
 • AggregationKind (sammansättning, aggregering)

Värden

 • LiteralBoolean
 • LiteralInteger
 • LiteralReal
 • LiteralUnlimitedNatural
 • LiteralNull
 • LiteralString (på engelska)
 • Ogenomskinlig Expression

Objektet Diagram

 • InstanceSpecification
 • Springa

Paketet Diagram

Paket

 • Paket
 • PackageImport (på engelska)

Diagrammet Use Case

Use Cases

 • Användningsfall
 • Skådespelare
 • Inbegripa

Aktivitetsdiagrammet

Activities

 • Aktivitet
 • ActivityFinalNode
 • ActivityParameterNode
 • ControlFlow
 • InitialNode
 • DecisionNode
 • FlowFinalNode (på engelska)
 • Gaffelnod
 • JoinNode (JoinNode)
 • MergeNode
 • ObjectFlow (på engelska)
 • ObjektNod

Åtgärder

 • Handling
 • CallBehaviorAction
 • CallOperationAction,
 • SendSignalAction
 • AcceptEventAction
 • Knappnål
 • InputPin, OutputPin
 • Ogenomskinlig åtgärd

Sekvensdiagrammet

Interaktioner

 • Interaktion
 • FörekomstSpecifikation
 • UtförandeSpecifikation
 • ExecutionOccurrenceSpecification (UtförandeHändelseSpecifikation)
 • DestructionOccurrenceSpecification (på engelska)
 • Livslinje
 • Meddelande
 • MessageOccurrenceSpecification
 • MessageSort
 • MeddelandeSlut

Vanligt beteende

 • Ringa händelse
 • Signalhändelse
 • Utlösa
 • OpaqueBehavior (Ogenomskinligt)

Diagrammet för tillståndsmaskinen

Tillståndsmaskiner

 • StateMachine
 • Stat
 • Övergång
 • Pseudotillstånd: val, korsning, initial
 • Slutligt tillstånd

 

Krav

Förståelse för  grundläggande objektorienterade begrepp eller grundläggande UML kunskaper är ett krav.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier