Kursplan

Högnivåprinciper för UML

  • Process Business Modellering (aktivitetsdiagram)
  • Use Case modellering
  • Statisk modellering (klassdiagram)
  • Dynamisk modellering (sekvensdiagram)

Sparx EA (professionell)

  • Utskrivbar dokumentation
  • Publicering av modeller på servern - HTML dokumentation
  • tips och tricks

Krav

Ingen

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier