Kursplan

Introduktion

Översikt över Enterprise Architect (EA) funktioner och arkitektur

Introduktion till systemteknik

Introduktion till SysML

Modelleringskrav

Modellering Baserad på Use Cases

Arbeta med diagram

Blockdefinitionsdiagram

Use Case Diagram

Aktivitetsdiagram

Sekvensdiagram

Statliga maskindiagram

Modelleringsbegränsningar

Spårbarhet och navigering

Modellering av tvärgående relationer

Använda EA:s Collaboration funktioner

Felsökning och visualisering

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för systemdesign och SysML

Publik

  • Systemingenjörer
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier