Kursplan

Introduktion

Översikt över Enterprise Architect (EA) funktioner och arkitektur

Introduktion till systemteknik

Introduktion till SysML

Modelleringskrav

Modellering Baserad på Use Cases

Arbeta med diagram

Blockdefinitionsdiagram

Use Case Diagram

Aktivitetsdiagram

Sekvensdiagram

Statliga maskindiagram

Modelleringsbegränsningar

Spårbarhet och navigering

Modellering av tvärgående relationer

Använda EA:s Collaboration funktioner

Felsökning och visualisering

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för systemdesign och SysML

Publik

  • Systemingenjörer
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kategorier