Kursplan

Introduktion

 • Systemteknik (SE)
 • SysML Mål och ursprung
 • SysML Diagram
 • Föreslaget tillvägagångsätt

Kravmodellering

 • Use Case Diagram
 • Sekvensdiagram
 • Kravdiagram

Strukturell modellering

 • Block, värdetyp
 • Sammansättning, aggregation, association, generalisering
 • Blockdefinitionsdiagram
 • Internt blockdiagram
 • Port, gränssnitt, flödesspecifikation
 • Paketdiagram

Dynamisk modellering

 • Tillståndsdiagram
 • Aktivitetsdiagram

Tvärmodellering

 • Parametriskt diagram
 • Tilldelningskoncept
 • Kravdiagram och spårbarhet

Slutsats

 • De fyra pelarna i SysML
 • Korsord
 • SysML Verktyg
 • Resurser

Krav

Erfarenhet av systemteknik

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier