Kursplan

Vad är domändriven design (DDD)

 • Bygga domänkunskap

Det allestädes närvarande språket

 • Behovet av ett gemensamt språk
 • Skapa det allestädes närvarande språket
 • Byggstenarna i en modelldriven design
 • Skiktad arkitektur
 • Enheter
 • Värde objekt
 • Tjänster
 • Modules
 • Aggregat
 • Fabriker
 • Databaser

Omstrukturering mot djupare insikt

 • Kontinuerlig refaktorisering
 • Lyft fram viktiga begrepp i ljuset

Bevara modellens integritet

 • Avgränsad kontext
 • Kontinuerlig integrering
 • Kontext Karta
 • Delad kärna
 • Kund-Leverantör
 • Konformistiska
 • Lager för skydd mot korruption
 • Skilda vägar
 • Öppna värdtjänsten
 • Destillering
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier