Kursplan

Introduktion till PMP-Prep-kursen

 • PMP 2022/2023 examen
 • PMP Exam Content Outline (ECO)
 • Go Utbildningens omfattning och formel

Viktiga PE-koncept

 • Projektet och dess ekosystem
 • Principer för PE enligt PMBOK Guide 7:e upplagan
 • Gostyrningsstruktur
 • strukturera)
 • Projektets livscykel (LC)
 • Designmetoder

Team, intressenter, projektorganisation

 • Teambuilding
 • Definiera regler för lagets uppförande
 • Analysera projektets mål och förutsättningar
 • Leda ett team – PM:s ledarskap
 • Engagera teamet och känna till medlemmarnas motivation
 • team
 • Bemyndigande av teammedlemmar och intressenter
 • Utveckla teammedlemmarnas kompetens i
 • intressenter
 • Engagera och stödja virtuella team
 • Bygga förståelse för designen

Projektets intressenter

 • Arbetar och samarbetar med intressenter
 • Bemyndigande av intressenter
 • Mentorskap för intressenter

Initiera och planera ett projekt

 • Att bestämma rätt projektansats och projektledningsmetoder
 • Analys och bestämning av värdet och fördelarna med projektet
 • Omfattningsplanering och förvaltning
 • Schemaplanering och hantering
 • Planera och hantera din budget och resurser
 • Planering och ledning av produktkvalitet
 • Communication planering
 • Orderplanering och hantering
 • Riskhanteringsplanering
 • Bestämma tillvägagångssättet för förändringar och de projektmått som ska användas
 • Integrering av projektplaneringsaktiviteter
 • Planera och hantera projekt- och projektfasnedläggningar

Projektgenomförande och uppföljning

 • Projektgenomförande för att leverera affärsnytta
 • Risk Management
 • Communication ledning
 • Intressenternas engagemang
 • Produktion av projektprodukter
 • Övervaka ditt projekt med hjälp av olika typer av mätvärden
 • Projektförändringsledning
 • Projektärendehantering
 • Tillhandahålla kunskapsöverföring till/från projektet
 • Hantera avslutningen av projektfasen och hela projektet

Teamet och intressenter under projektet

 • Leda teamet under genomförandet
 • Stödja teamets effektiva funktion
 • Identifiering och borttagning av hinder och blockeringar
 • Konflikthantering
 • Intressenternas engagemang
 • Samarbete med intressenter pågår
 • Mentorskap för viktiga intressenter
 • Användningen av emotionell intelligens för att öka effektiviteten i teamarbetet

Business aspekter av projektet

 • Projektefterlevnad Management
 • Utvärdera och leverera värde och fördelar
 • Utvärdera och hantera interna och externa förändringar i affärsmiljön
 • Stödja organisationsförändringar
 • Kontinuerlig förbättring - tillämpning av den ständiga förbättringsprocessen

Hur klarar man provet?

 • Sätt att förbereda sig för PMP-examen®
 • Användbara resurser
 • Tentamensprocess
 • Testtips
 • Exempel på frågor (under utbildning)
 • Övningsprov

Krav

Det finns inga förutsättningar för deltagande i utbildningen. För att bli antagen senast PMI till PMP®-provet är det nödvändigt att ha minst 36 månader, dokumenterbara ledningserfarenhetsprojekt och 35 timmars ledarutbildningsprojekt.

 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Certified Agile Process Owner (CAPO)®

14 timmar

Certified Agile Service Manager (CASM)®

14 timmar

Professional Scrum Master II | PSM II (Scrum.org accredited training course)

14 timmar

Professional Scrum Product Owner II

14 timmar

Professional Scrum for Software Development

21 timmar

Package Management with Yarn

7 timmar

Project Management with Trello

14 timmar

Agile Project Management with OrangeScrum

14 timmar

JIRA for Administrators

7 timmar

JIRA for Advanced Users

7 timmar

JIRA for Beginners

7 timmar

Effective Agile Project Management with Jira & Confluence

7 timmar

Mastering Jira Forms

21 timmar

Jira Service Management

7 timmar

Agile Project Management with Kanban and Jira

14 timmar

Relaterade Kategorier