Kursplan

Kursintroduktion

  Processernas betydelse, Agility och Processägarens roll

Grundläggande processdesign

  Processens Elements av en process Process Ägare Ansvar Processsponsring Processresurs Processdesign och förbättring Processledning Processmedvetenhet

Processägare kunskaper, färdigheter och attribut

Välja en processägare

Relaterade roller

  Processledare Global Process Owner Värdeström Ägarroller för en tjänst Management Kontor (SMO)

Egenskaperna hos en Agile process

Agile Grunderna

  Vad är Agile? Agile Manifestet varför Agile projekt är framgångsrika

Scrum Grunderna

  Scrum Roller, artefakter och händelser Scrum Pelare Scrum i ett nötskal Scrum, Kanban eller båda?

Agil service Management Grunderna

  Agil tjänst Management Värde Agil tjänst Management Roller, artefakter och händelser Egenskaper hos en agil process Två aspekter av agil tjänst Management Agil processdesign Agil processförbättring

Agile Processdesign

  Skapa och fylla i en processbacklog Personas Användarberättelser Teman Epics
Kartläggning av användarberättelser
 • Beställa och underhålla processbackloggen
 • Process Design Sprints
 • Processägaren och Sprint Events
 • Processimplementering Potentiellt släppbart Processinkrement
 • Definition av "Klar"
 • Releaseplanering
 • Agile Processförbättring
 • Anpassa processer med strategiska Goals CSI Sprints och Plan-Do-Check-Act Upprätthålla förbättringar Bedöma processmognad Implementera processförbättringar Arbeta med linjechefer Att övervinna motståndet mot förändring

   Mäta värde

  Att visa värde Ledande och eftersläpande prestationsindikatorer Kritiska framgångsfaktorer och nyckelprestandaindikatorer Servicenivåavtal och verksamhetsnivåavtal Genomföra mätningsrecensioner Kommunicera prestanda

   Processförbättringsverktyg och teknologier

  Komma igång

  Utmaningar och kritiska framgångsfaktorer

  Ytterligare informationskällor

  Provförberedelser

  Provkrav, frågeviktning och terminologilista Exempel på granskning av prov

  Krav

  FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Slutförande av förklassuppgift
  • Kännedom om Scrum, IT och IT-tjänster

  PUBLIK

  Målgruppen för CAPO-kursen är:

  • Processägare
  • Processledare
  • Anställda och chefer som ansvarar för att designa, omarbeta eller förbättra processer
  • Konsulter som vägleder sina kunder genom processförbättringsinitiativ
  • Alla som ansvarar för:
  • Hantera processrelaterade krav
  • Säkerställa effektiviteten och effektiviteten av processer
  • Maximera värdet av processer
   14 timmar

  Antal deltagare


  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kategorier