Kursplan

Modul 1: Varför Agile Service Management?

 • Utmaningar idag
 • Vad är IT-tjänst Management?
 • Vad är Agile?
 • Agile Manifest och principer
 • Vad krävs för att vara Agile?

Modul 2: Agile Service Management

 • Vad är Agile Service Management?
 • Agile Service Management Goals, mål och förmåner
 • Två aspekter
  • Agile Processteknik
  • Agile Processförbättring

Modul 3: Utnyttja relaterad vägledning

 • DevOps
 • ITIL
 • Site Reliability Engineering
 • Lean
 • Scrum

Modul 4: Agile Service Management Roller

 • Förhållande till Scrum roller
 • Agile Övningsägare
 • Agile Service Management Team
 • Agile Service Manager

Modul 5: Agile Processteknik

 • Agile Processer
 • Hur processer ger värde
 • Vattenfall vs Agile Process Engineering
 • Relation till Scrum Events & Artefakter
 • Minsta livskraftiga process
 • Mikroprocessarkitekturer
 • Service Management Arkitektur

Modul 6: Agile Service Management Artefakter

 • Öva Backlog
 • Vårens eftersläpning
 • Ökning

Modul 7: Agile Service Management Händelser

 • Planera
 • Sprinten
 • Sprint planering
 • Process Standups
 • Sprintrecension
 • Sprint retrospektiv

Modul 8: Agile Processförbättring

 • Varför processförbättring är viktigt
 • Processförbättring Goals
 • Processförbättringsrecensioner
 • Hållbara förbättringar
 • Automatisering

ITIL® - "ITIL®" är ett (registrerat) varumärke som tillhör AXELOS Limited. Alla rättigheter förbehållna

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Viss förtrogenhet med ITSM-processer och Scrum rekommenderas

PUBLIK

Målgruppen för CASM-kursen är:

 • Praktikägare och processdesigners
 • Utvecklare som är intresserade av att hjälpa till att göra processer mer agila
 • Chefer som vill överbrygga flera metoder till en DevOps miljö
 • Anställda och chefer som ansvarar för konstruktion eller förbättring av processen
 • Konsulter som vägleder sina kunder genom processförbättringar och DevOps initiativ
 • Alla som ansvarar för:
 • Hantera processrelaterade krav
 • Säkerställa effektiviteten och effektiviteten av processer
 • Maximera värdet av processer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier