Kursplan

1 Scrum Ramverk i praktiken: 1. 1 Introduktion till Scrum ramverk ● Empiri och Lean-tänkande. ● Pelare i Scrum ● Värderingar och attityder i Scrum

1.2 Ansvar i Scrum teamet - organisation av agilt teamarbete

● Scrum Master ● Produktägare ● Utvecklare

1.3 Händelser och process i Scrum - projekt/processorganisation i Scrum ● Sprintstruktur ● Sprintplanering ● Daglig Scrum ● Sprintreview ● Sprintretrospektiv 1.4 Artefakter och process i Scrum - skapa affärsvärde i Scrum - arbetar med krav, kvalitet ● Produktbacklog ● Sprintbacklog ● Inkrement ● Produktbacklogförfining 1,5 Scrum skalning

2. Utveckling och ledarskap i självstyrande team ● Självförvaltning och teamsamverkan ● Facilitering - principer, tekniker och verktyg ● Coachning och mentorskap ● Ledarskap - ledarskap ● Samarbete med människor och team ● Scrum i organisationen ● Facilitering och coachning 3. Agil produkthantering ● Releaseplanering ● produktvision och syfte ● produktens affärsvärde ● kravhantering ● affärsstrategi OCH produktledning ● samarbete med omgivningen 4.Produktutveckling och leverans ● nyckelelement i leveransprocessen ● tekniska risker ● kvalitet ● integration ● optimering 5 Agil kultur i organisationen ● Agil organisation och kultur ● portföljplanering ● hantera värdeleverans 6. tentamensförberedelser - Scrum Master II provtester

Krav

Utbildningen kräver en Professional Scrum Master I, Scrum.org certifiering

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier