Systemmodellering med SysML Träningskurs

Last updated

Kurskod

sysml

Varaktighet

21 timmar (vanligtvis 3 dag inklusive pauser)

Krav

Students who wish to attend this course are not required to have any prior exposure to system modelling but should have a solid grasp of “document centric” systems engineering techniques.

Översikt

Denna kurs erbjuds i två varianter för att ge en praktisk förståelse för hur system kan modelleras med hjälp av den senaste versionen av OMG : s System Modelling Language ( SysML ) specifikation. Noteringen och underliggande semantik för SysML förklaras på ett sätt som gör det möjligt för elever att tillämpa vad de lär sig på alla lämpliga systemmodelleringsmetoder eller verktyg.

Kursplan

Introduction to System Modelling

 • What is a system model?
 • The four pillars of system modelling
 • Model centric vs document centric
 • What is SysML?
 • Relationship between SysML and UML
 • The four pillars of SysML

Common and Crosscutting Constructs

 • Profiles, stereotypes and tags
 • Diagram frames
 • Comments
 • Allocations

Package Diagrams

 • What is a package?
 • Structuring the model with packages
 • Package containment
 • Package dependencies
 • Representing the model structure
 • Views and viewpoints

Requirement Diagrams

 • What is a requirement?
 • Modelling atomic requirements
 • Requirement traceability

Use Case Diagrams

 • The system as a black box
 • Identifying the system boundary with actors
 • Use cases as system services
 • Behind the use case diagram
 • Use case structure · Nominal and alternative scenarios
 • Handling common behaviour
 • Extended and specialised behaviour

Activity Diagrams

 • Modelling flow-based logic
 • Actions vs activities
 • Understanding token flow
 • Control flow vs object flow
 • Modelling decisions · Modelling concurrency
 • Swimlanes and responsibility

Block Definition Diagrams

 • What is a block?
 • Block features
 • Modelling types
 • Modelling system hierarchy
 • Generalising system elements

Internal Block Diagrams

 • Parts revisited
 • Ports with Flow Properties
 • Standard ports and interfaces 
 • Proxy ports and interface blocks 
 • Full ports 

Parametric Diagrams

 • What is a constraint block?
 • Constraining system properties

Sequence Diagrams

 • Interaction-based behaviour
 • Simple sequences
 • Synchronous vs asynchronous
 • Fragment nodes
 • Interaction use nodes

State Machine Diagrams

 • States and their syntax
 • Transitions between states
 • Pseudo state notation (initial, decision, history, end)
 • Decomposing states
 • Modelling concurrent states

System Modelling Resources and Further Reading

 • Suggested web resources
 • Recommended literature

We also do Consultancy!

We work with leading clients across a wide range of technologies!

Reach out for Project | Staff Enhancement | System Audit Consulting

Relaterade Kategorier

Relaterade Kurser

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions