Kursplan

Introduktion till systemmodellering

 • Vad är en systemmodell?
 • De fyra pelarna för systemmodellering
 • Modellcentrerad vs dokumentcentrerad
 • Vad är SysML?
 • Förhållande mellan SysML och UML
 • De fyra pelarna i SysML

Vanliga och tvärgående konstruktioner

 • Profiler, stereotyper och taggar
 • Diagramramar
 • Kommentarer
 • Tilldelningar

Paketdiagram

 • Vad är ett paket?
 • Strukturera modellen med paket
 • Paketinneslutning
 • Paketberoenden
 • Representerar modellstrukturen
 • Utsikter och synpunkter

Kravdiagram

 • Vad är ett krav?
 • Modellering av atomkrav
 • Krav på spårbarhet

Use Case Diagram

 • Systemet som en svart låda
 • Identifiera systemgränsen med aktörer
 • Använd fall som systemtjänster
 • Bakom use case-diagrammet
 • Användningsfallsstruktur · Nominella och alternativa scenarier
 • Hantera vanligt beteende
 • Utökat och specialiserat beteende

Aktivitetsdiagram

 • Modellering av flödesbaserad logik
 • Åtgärder kontra aktiviteter
 • Förstå tokenflödet
 • Kontrollflöde vs objektflöde
 • Modelleringsbeslut · Modellering av samtidighet
 • Simbanor och ansvar

  Blockdefinitionsdiagram

  • Vad är ett block?
  • Blockera funktioner
  • Modelleringstyper
  • Modelleringssystemhierarki
  • Generalisering av systemelement

  Interna blockdiagram

  • Delar återbesökt
  • Hamnar med flödesegenskaper
  • Standardportar och gränssnitt
  • Proxyportar och gränssnittsblock
  • Fulla portar

  Parametriska diagram

  • Vad är ett begränsningsblock?
  • Begränsande systemegenskaper

    Sekvensdiagram

    • Interaktionsbaserat beteende
    • Enkla sekvenser
    • Synkron vs asynkron
    • Fragment noder
    • Interaktion använder noder

     Statliga maskindiagram

     • Tillstånd och deras syntax
     • Övergångar mellan stater
     • Pseudotillståndsbeteckning (initial, beslut, historia, slut)
     • Nedbrytande tillstånd
     • Modellering av samtidiga tillstånd

      Systemmodelleringsresurser och ytterligare läsning

      • Föreslagna webbresurser
      • Rekommenderad litteratur

      Krav

      Studenter som vill delta i denna kurs behöver inte ha någon tidigare exponering för systemmodellering men bör ha ett gediget grepp om "dokumentcentrerade" systemtekniker.

       21 timmar

      Antal deltagare      Price per participant

      Vittnesmål (5)

      Relaterade Kategorier