Kursplan

Inledning Vad är en modell? MBSE:s mål och ursprung för SysML SysML och dess diagram Förslag till metod Presentation av Cameo Systems Modeler (MagicDraw) Kravmodellering Användningsfallsdiagram Sekvensdiagram Kravdiagram Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Strukturell modellering Blockdefinitionsdiagram Internt blockschema Paketdiagram Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Dynamisk modellering Aktivitetsdiagram Modelltillståndsdiagram Animation Fallstudie med Cameo Systems Modeler Transversal modellering Parametriskt diagram Tilldelning och spårbarhet Granskning av krav Fallstudie med Cameo Systems Modeler Slutsats Sammanfattning

Krav

Erfarenhet av systemteknik

  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier