Kursplan

Införandet
Vad är en mall?
Den MBSE
Syfte och ursprung SysML
SysML och dess diagram
Föreslagen strategi
 Översikt över Cameo Systems Modeler (MagicDraw)

Modellering av krav 
Diagram över användningsfall
Sekvens diagram
Krav Diagram
Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Strukturell modellering
Diagram över blockdefinition
Internt blockdiagram
Paket diagram
Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Dynamisk modellering
Aktivitet Diagram
Status diagram
Animation Modell
Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Tvärfunktionell modellering
Parametriskt diagram
Allokering och spårbarhet
Tillbaka till kraven
Fallstudie med Cameo Systems Modeler

Slutsats 
Sammanfattning 

Krav

Erfarenhet av systemteknik
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier