Kursplan

UML

  • Business Diagram över användningsfall
  • UML Aktivitetsdiagram som beskriver användningsfallet
  • Business Entitetsdefinitioner illustrerade med klassdiagram
  • Mappa modellen till systemanvändningsfall

BPM N

  • BPM N modelleringstekniker
  • BPM Översikt över N-modelleringsform
  • Generering och visning av simbanor
  • BPM N textobjekt, dataobjekt, anteckningar och attribueringar
  • Grundläggande processoptimering
  • Bästa praxis för processdesign

Krav

Grundläggande UML kunskaper och viss erfarenhet av Business Process Management skulle vara meriterande.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier