Kursplan

UML

  • Business Diagram över användningsfall
  • UML Aktivitetsdiagram som beskriver användningsfallet
  • Business Entitetsdefinitioner illustrerade med klassdiagram
  • Mappa modellen till systemanvändningsfall

BPM N

  • BPM N modelleringstekniker
  • BPM Översikt över N-modelleringsform
  • Generering och visning av simbanor
  • BPM N textobjekt, dataobjekt, anteckningar och attribueringar
  • Grundläggande processoptimering
  • Bästa praxis för processdesign

Krav

Grundläggande UML kunskaper och viss erfarenhet av Business Process Management skulle vara meriterande.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier