BPMN kurser och utbildning

BPMN kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live BPMN-utbildningar (Business Process Model and Notation) demonstrerar genom diskussion och praktisk övning hur man förstår, planerar, implementerar BPMN-programvara och praxis inom en organisation. NobleProg är en bidragsgivare till OMG BPMN-certifieringsprogram (OCEB 2). BPMN-träning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrlivsutbildning") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Business Process Model and Notation Subcategories

Business Process Model and Notation (BPMN) Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Denna kurs har skapats för affärsanalytiker som vill använda BPM N 2,0 i stor utsträckning i sina projekt. Den fokuserar på praktiska aspekter av alla BPM N 2,0 specifikation samt implementeringar av gemensamma mönster. Det är en serie korta föreläsningar följt av övningar: delegaterna kommer att ha ett problem som beskrivs på engelska, och kommer att behöva skapa ett korrekt diagram för varje problem. Därefter kommer diagrammen att diskuteras och bedömas av gruppen och tränaren. Denna kurs omfattar inte genomförande delen av BPM n, den fokuserar på analys och process designaspekter av BPM n 2,0.
35 timmar
Det är en kurs som placerar sig mitt i administration och informationsteknologi, som innehåller verktyg och tekniker för att designa, implementera, kontrollera och analysera operativa Business - Det handlar vanligtvis om individer, organisationer och programvaruapplikationer.
Denna kurs innehåller praktiska uppgifter, deltagarna kommer att introduceras till ämnen under teorikurser och dessa kommer att åtföljas av praktiska övningar. Vad kommer du att lära dig?
1. Grunderna i BPM
2. BPM implementeringsstrategier
3. Processmodellering, analys och design
4. Go vernance och affärsstrategier
5. Modellera en process med BPM N
6. Business
28 timmar
Publik: Chefer som vill fatta beslut relaterade till BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Alla som är inblandade i att analysera och planera affärsprocesser .
21 timmar
Denna kurs har skapats för alla som är ansvariga för modelleringsprocesser i BPM N 2.0. Den fokuserar på praktiska aspekter av alla BPM N 2.0-specifikationer samt implementeringar av vanliga mönster. Det är en serie korta föreläsningar följt av övningar: delegaterna kommer att ha ett problem som beskrivs på engelska och måste skapa ett ordentligt diagram för varje problem. Därefter diskuteras och utvärderas diagrammen av gruppen och tränaren. Kursen fokuserar på att förstå BPM N-diagrammen men täcker också grundläggande del av exekveringsdelen av BPM N.
14 timmar
Publik: Delegater som har intresse av processmodellering kommer att dra nytta av denna utbildningskurs för modellmodellering av affärsprocesser inklusive:
 • Business och processanalytiker
 • Processdesigners och implementatorer
 • Projekt- och programledare
 • Alla som är involverade i affärsförändringar och omvandling.
21 timmar
Denna kurs har skapats för personer som vill använda BPMN 2.0 i stor utsträckning i sina projekt.Det fokuserar på praktiska aspekter av alla BPMN 2.0 specifikation samt genomförande av gemensamma mönster. Denna kurs inte täcker genomförandet av BPMN, det fokuserar på analys och processdesign aspekter av BPMN 2.0. Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar med Camunda Modeler. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
28 timmar
BPM N ( Business Process Model och Notation) och DMN (beslut Modell och Notation) är två
Object Management Group ( OMG ) standarder för processmodellering och beslutsfattande. Denna utbildning ger en introduktion till dessa standarder och hur de ska användas.
28 timmar
Business Process Model and Notation ( BPM N), Decision Model and Notation ( DMN ) och Case Management Model and Notation ( CMMN ) är tre Object Management Group ( OMG ) standarder för processer, beslut och ärende modellering. Denna kurs ger en introduktion till dem alla och informerar när ska vi använda vilka.
14 timmar
Mål: Kursen syftar till att hjälpa affärsanalytiker att lära sig att effektivt modellera sina affärsprocesser med hjälp av BPMN samt resurser som hanteras av deras aktiviteter. Bedömningsanalytiker lär sig under denna kurs hur man använder lämpliga BPMN-noteringar och företagsförlängningar av UML för att hantera sina "affärsbehov" och enhetligt driva underliggande designnivåaktiviteter.
7 timmar
Bonita BPM är en öppen källkod för affärsprocesshantering och arbetsflöde som består av tre huvudkomponenter: Bonita Studio, Bonita BPM Engine och Bonita Portal. Bonita används ofta i projekt som kräver komplexa arbetsflöden som Supply Chain Management , e- Go vernment, Human Resources och Contract management.
  Kursformat
  • Tyngdpunkten ligger på praktisk övning.
  • Koncept kommer att läras genom prover, övningar och praktisk utveckling.
  28 timmar
  Kursen är skapad för personer som kommer att ansvara för att genomföra processen med aktivitet.
  14 timmar
  ProcessMaker är ett program med öppen källkod BPM. Det är ett lättvikt, webbaserat verktyg som är skrivet i PHP, vilket kan konkurrera med dyra företagslösningar. I kursen presenteras hur man implementerar processhantering med ProcessMaker, med fokus på hur man skapar en processdefinition, definierar roller, grupper och användare och startar en process från en extern applikation.
  35 timmar
  Publik Kursen förbereder deltagarna att utföra affärsprocesser med BPM N. Den täcker grafisk representation samt vanliga attribut för BPM N 2-elementen. Teknologi Denna kurs är inte plattformsspecifik, endast element och attribut som omfattas av OMG specifikationen täcks. Som standard använder den j BPM , men alla andra verktyg kan användas så länge verktyget stöder BPM N 2.0. Klassformat Deltagarna kommer att följa ett exempel använda fall följt av praktiska övningar, så att de kan utföra sin process.
  14 timmar
  Kursen syftar till att hjälpa affärsanalytiker att lära sig att effektivt modellera sina affärsprocesser med hjälp av BPMN samt resurser som hanteras av deras aktiviteter Bedömningsanalytiker lär sig under denna kurs hur man använder lämpliga BPMN-noteringar och företagsförlängningar av UML för att hantera sina "affärsbehov" och enhetligt driva underliggande designnivåaktiviteter .
  21 timmar
  process Mining, eller Automated Business Process Discovery (ABPD), är en teknik som använder algoritmer för att händelse loggar för att analysera affärs processer. Process brytning går utöver data lagring och data analys; den överbryggar data med processer och ger insikter om trender och mönster som påverkar process effektiviteten.   format för kursen
  • kursen inleds med en översikt över de vanligaste teknikerna för process utvinning. Vi diskuterar de olika processidentifieringsalgoritmerna och verktygen som används för att upptäcka och modellera processer baserade på rå händelse data. Fallstudier i verkliga livet unders öks och data uppsättningar analyseras med hjälp av ProM Open-Source Framework.
  14 timmar
  Målgrupp: Chefer som vill förstå BPMN-diagram, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts och alla som är inblandade i att analysera och planera Business Processes med standardiserad, enhetlig modellering notation. Kursmål:
  • Producera högkvalitativa processdiagram
  • Modell i BPMN-processnotationen
  • Fånga som-är processinformation
  • Genomföra optimerade processflöden för folkintensiva processer
  • Förenkla komplexa processdefinitioner och bryta dem till mer hanterbara bitar
  14 timmar
  Kursen syftar till att undervisa praktiska kunskaper och lära sig BPM N-modelleringsfärdigheter på mellan- och avancerad nivå. Den ideala deltagaren är en affärsanalytutbildning, vilket innebär att personen upptäcker, identifierar, samlar in och analyserar användarkraven till systemet. - De avancerade utvecklare av datorapplikationer och systemarkitekter som är intresserade av att skapa affärsprocesser, system och anpassade drivrutiner. Kursen behandlar inte problem körbar BPM N-nivå. Utbildning utförs i mycket dominerande teknik i form av en dator (~ 90%), under vilken vi å ena sidan översätter verkliga affärssituationer för BPD, å andra sidan redo att tolka diagram som bedömer deras praktiska användbarhet. Kursen är mycket intensiv praktisk kurs i strikt bemärkelse, utbildningen handlade inte på något sätt, teoretiska överväganden av BPM N.
  14 timmar
  Kursen syftar till att undervisa den praktiska kunskapen om BPMN-modellering och grundläggande kunskaper. Den ideala studenten är en person som analyserar och dokumenterar processerna som en modell, som är ett företagsanvändars IT-system eller affärsanalytiker som samarbetar med affärsmän inom en viss organisationsfunktion. Utbildningen utförs av en modererad diskussion (40%) och datorverkstad (60%). En del av laboratoriet är att översätta affärssituationer som beskrivs BPMN-diagram Kursen är en mycket intensiv praktisk kurs i strikt bemärkelse, utbildningen hanterar inte på något sätt de teoretiska övervägandena av BPMN.
  28 timmar
  Denna kurs har skapats för chefer, affärsanalytiker, processdesignare, utvecklare och ämnesexperter som vill kunna utforma, validera och simulera en process med j BPM . Det inkluderar också att skriva enhetstester för processerna. Kursen använder vanligtvis den senaste stabila versionen av community j BPM projekt. Tidigare versioner av j BPM kan också användas (godkännande innan bokning krävs)
  14 timmar
  Denna kurs förbereder dig för OMG Certified Expert i BPM (OCEB) Technical Intermediate Exam. [ 2 ]
  7 timmar
  Denna kurs förbereder dig för OMG Certified Expert i BPM (OCEB) Technical Advanced Exam. [ 2 ]
  14 timmar
  Även om SOA inte är specifikt för BPM-programvaran, finns det ett antal naturliga synergier mellan BPM och SOA. Kanske mest uppenbart är separeringen av affärsprocesshantering som en oberoende funktion, vilket gör att processer kan utformas oberoende av en enda applikation och utnyttjas som delad affärslogik.

  Last Updated:

  Helg BPMN kurs, kvällBPMN (Business Process Model and Notation) utbildning, BPMN bootcamp, Business Process Model and Notation instruktörledd, Helg Business Process Model and Notation (BPMN) utbildning, Kväll BPMN kurs, Business Process Model and Notation coaching, BPMN (Business Process Model and Notation) instruktör, Business Process Model and Notation (BPMN) tränare, BPMN (Business Process Model and Notation) kurs, Business Process Model and Notation (BPMN) klasser, BPMN on-site, BPMN (Business Process Model and Notation) privata kurser, BPMN en till en utbildning

  Rabatterade kurser

  No course discounts for now.

  Nyhetsbrev & Erbjudanden

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

  Våra kunder

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Sweden!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions