Kursplan

Introduktion

 • En kort processhistoria

 • Processperspektivet

 • Process Management

 • Processmodellering Analys & Design

 • Business Process Management Ramverk

 • Business Process Management System (BPMS)

 • Business Processarkitektur

BPM Implementeringsstrategier

 • BPM Värdeförslag

 • BPM Gemenskapen

 • Varför automatisera BPM?

 • Topologi för en SOA-referensarkitektur

Justera IT och Business

 • BPM mot BPMS

 • När ska man välja en BPMS

 • IT och affärer måste fungera hand i hand Matcha rätt teknik till ditt problem

 • Att anta en utvecklingsmodell

 • Översikt över ett BPM system

 • Termer och begrepp

Förstå grundläggande koncept och arkitektur

 • Processmodellering

 • Processanalys

 • Processdesign

 • Komponenter och struktur för en BPMS

 • Enterprise Process Management Planering

 • Nyckelfärdigheter, roller och ansvar

Gostyrning och Business strategi

 • Det förflutna: data/funktioner vs objekt och tjänster

 • Framtiden: kärnverksamhetens logik kontra processkontroll

 • Designkonsekvenser för arkitekter

 • Anpassning av Business och IT

 • Rollen för Business Stewardship

 • Rollen för Business regelanalytiker

Modellera en process med BPMN

 • Mervärdet av BPMN

 • Sammansättningsbarhet och bastjänster

 • Främja en inkrementell och iterativ metod

 • Varför ska Use Cases driva projektet?

 • Deklaration av meddelandeegenskaper

 • Användning av korrelationsuppsättningar

 • Utveckla ett komplext parallellt genomförande av aktiviteter

 • Designa samtidighet

 • BPMN implementerat av leverantörer

Felhantering och undantag Management

 • Definiera händelser
 • Konfigurera tidsgränser
 • Hantering av fel
 • Fånga undantag
 • Ersättning Management

Business Regler

 • Motiv för företagsförvaltare
 • Grundläggande koncept
 • Nya roller för Business och I/T
 • Reglerna för Business Fokus i Business
 • När är en BR-metod lämplig?
 • Nya aspekter för omfattning av ett BR-projekt
 • Nyckel Element i en BR-projektplan
 • Rollen för en BR-pilot

BPM som möjliggörare för SOA: Nyckelkomponenter

 • Applikationsgränssnitt
 • Grundläggande tjänster
 • Använda ett arkiv
 • Ökad smidighet för verksamheten
 • Styrelsen BPM
 • Distribution av tekniska vitböcker

Kontrollera och mäta förbättringsprocesser

 • Hantera förvaret
 • Installation av en kvalitetsgateway
 • Framgångens fyra pelare

Metrik

 • Kontexten för organisatoriska prestationer
 • Vad gör ett bra mått
 • Mätning & ledningshierarki
 • Processledning: Mer än mätningar
 • Metriker inom processer Management roller i mätning
 • Management frågor som ska besvaras
 • Fallgropar i processledningsinsatser

Arkitektur för ett BPM system

 • Topologi och skalbarhet

 • Designverktyg

 • Implementeringsverktyg

 • Övervakning och förvaltning

 • Processmotorn

 • Processdefinitionsförråd

Kärna BPMS funktioner och gränssnitt

 • Förvarsstöd
 • Database stöd
 • BAM
 • Mänskliga arbetsflödeslösningar

Krav

Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs.

  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier