Kursplan

BPM N 2.0 i samband med Business Process Management

 • Business Definition av process
 • Så här modellerar du Business Process

Delmodellstyper av processer

 • Koreografier
 • Collaborations
 • Samtal

Modellera orkestrering

 • Privat icke-körbar (intern) affärsprocess
 • Privat körbar (intern) affärsprocess
 • Offentliga processer

Grundläggande BPMN-symboler i exempel

 • Aktivitet
 • Gateways
 • Evenemang
 • Sekvens flöde
 • Meddelande
 • Artefakter

Modellering Collaboration

 • Pool, Deltagare
 • Körfält

Meddelandeflöde

 • Så här modellerar du meddelanden

Processdesign

Activities

 • Aktivitet kontra uppgift
 • Mänskliga interaktioner
 • Typer av uppgifter
 • Delprocess
 • Samtals aktivitet
 • Loopegenskaper och flera instanser

Objekt och data

 • Modellering av data

Evenemang

 • Begrepp
 • Start- och sluthändelser
 • Mellanliggande händelser
 • Utlösa
 • Typer av evenemang
  • Meddelande
  • Timer
  • Fel
  • Eskalering
  • Annullera
  • Ersättning
  • Länk

Gateways

 • Överväganden för sekvensflöde
 • Exklusiv gateway
 • Inkluderande gateway
 • Parallell gateway
 • Händelsebaserad gateway
 • Parallell händelsebaserad gateway
 • Komplex gateway

Ersättning

 • Ansvarig för kompensation
 • Utlösande av kompensation
 • Förhållandet mellan felhantering och kompensation

Transaktion

 • Definition av transaktion
 • Utfall av transaktioner
  • framgång
  • fel
  • annullera

Koreografi

 • Koreografi vs orkestrering
 • Sekvens flöde
 • Evenemang
 • Gateways

Konversation

 • Konversation
 • Länk till konversation

Krav

Förståelse av Business Process Management (BPM) begrepp.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation

  21 timmar

Relaterade Kategorier