Kursplan

 • Vad är Business analys?
 • Business Analysplanering och övervakning
 • Requirements Elicitation – Insamling av information
 • Krav Management och Communication – Definiera processen
 • Företagsanalys – Definiera problemet
 • Kravanalys och Documentation – Definiera lösningsmodellen
 • Lösningsbedömning och validering – Stödja balansen i produktens livscykel
 • Underliggande kompetenser för BA - mjuka färdigheter
 • Tekniker för att samla in krav
 • UML modellering och prototyper (Rational Rose, Visio, Erwin, Visual paradigm, Enterprise Architect).
 • Projektledning (upphandlingsledning, Riskhantering, förslagsskrivning).
 • SDLC-modeller (traditionella metoder och Agile-metoder), kvalitetsstandarder (ISO, CMMI) och testning (manuell och automatisering).
 • Introduktioner av olika domäner (t.ex. Telecom, Banking, E-Gov, Resor och gästfrihet, Hälsovård, BPO, Ingenjörstjänster).

Krav

Ingen

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation

21 timmar

Relaterade Kategorier