Kursplan

Introduktion till IIBA-certifiering

 • Översikt över certifieringsprocess och krav
 • BABOK® Framework
 • Kunskapsområden

Business Analysplanering och övervakning

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Planera kravmetoden
 • Identifiera och analysera intressenter
 • Besluta hur kraven ska hanteras och spåras
 • Uppskattning av BA Activities
 • Planering av BA Communications
 • Fastställande av kravstatistik för övervakning och rapportering
 • Tekniker för planering

Krav Elicitation

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Förbered dig för framkallning
 • Genomför framkallande aktivitet
 • Resultat för framkallande av dokument
 • Bekräfta framkallningsresultat
 • Tekniker för framkallning

Krav Management och Communication

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Hantera lösningens omfattning och krav
 • Hantera krav Spårbarhet
 • Upprätthåll kraven för återanvändning
 • Förbered kravpaket
 • Kommunikationskrav
 • Tekniker för krav Management och Communication

Företagsanalys

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Definiera Business Behov
 • Bedöm kapacitetsluckor
 • Bestäm lösningsmetod
 • Definiera lösningens omfattning
 • Definiera Business Fall
 • Tekniker för företagsanalys

Kravanalys

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Prioritera krav
 • Organisera krav
 • Specificera och modellkrav
 • Definiera antaganden och begränsningar
 • Verifiera krav
 • Validera krav
 • Tekniker för analys

Lösningsbedömning och validering

 • Översikt, ingångar och utgångar
 • Bedöm den föreslagna lösningen
 • Tilldela krav
 • Bedöm organisatorisk beredskap
 • Definiera övergångskrav
 • Validera lösning
 • Utvärdera lösningens prestanda
 • Tekniker för lösningsbedömning och validering

Underliggande kompetenser

 • Analytiskt tänkande och problemlösning
 • Beteendeegenskaper
 • Business Kunskap
 • Communication Färdigheter
 • Interaktionsförmåga
 • Programvaruapplikationer

Krav

Ingen

Rekommenderad:

 • Om du funderar på att ta ett IIBA-certifieringsprov bör du se till att du uppfyller IIBA-kraven – se www.iiba.org för detaljer.
 • Ladda ner och granska BABOK® V3.0 före den här utbildningen.
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier